Việc Làm Phú Yên: Phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 24.500 lao động

Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Nguyễn Phất trao bằng khen của Bộ LĐ-TB-XH cho các tập thể - Ảnh: HOÀNG LÊ

Sở LĐ-TB-XH vừa tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2018 toàn tỉnh có 24.650 lao động được giải quyết việc làm, đạt 100,6% kế hoạch đề ra; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt hơn 64%; tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 47%; hộ nghèo giảm 2,2%; vận động vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 5 tỉ đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em 3,5 tỉ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số vấn đề còn tồn tại liên quan đến công tác LĐ-TB-XH như: hoạt động tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn tuy có triển khai nhưng chưa được thường xuyên, thiếu sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và địa phương. Công tác cai nghiện ma túy còn nhiều khó khăn…

Năm 2019, ngành LĐ-TB-XH tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 24.500 lao động; nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo lên 67%, tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49%; giảm 2% hộ nghèo; huy động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 4,2 tỉ đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em 2 tỉ đồng; 110 xã, phường phù hợp với trẻ em; 105 xã, phường không có tệ nạn mại dâm.

Dịp này, Bộ LĐ-TB-XH tặng bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2018; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp LĐ-TB-XH cho 10 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017-2018.

HOÀNG LÊ