Tuyển dụng NVKD BĐS bán dự án căn hộ tại Nha Trang

Sắp đến đây, chúng tôi sẽ triển khai dự án Cồn Tân Lập Nha Trang với loại hình căn hộ chung cư cao cấp có thời gian sở hữu lâu dài, vình viên. Nhằm tăng khả năng bán hàng cũng như thu nhập cho toàn thể A/c/e môi giới tại thị trường Nha Trang, chúng tôi muốn tuyển hệ thống CTV cực mạnh cho dự án lần này.
Thông tin dự án: https://resviet.vn/du-an-con-tan-lap-nha-trang/