Tin Tức Phú Yên: Tuyển dụng 910 biên chế viên chức ngành Giáo dục

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố của tỉnh năm 2019. Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 910 biên chế.

Trong đó nhu cầu tuyển dụng giáo viên là 791, gồm bậc mầm non 369 chỉ tiêu, tiểu học 291 chỉ tiêu, THCS 125 chỉ tiêu, hệ giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp 6 chỉ tiêu. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên là 119 chỉ tiêu, trong đó văn thư 62 chỉ tiêu, thư viện 57 chỉ tiêu.


Việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2019 được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

Điều kiện đăng ký xét tuyển, theo quy định điều 22 Luật Viên chức. Cụ thể, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng dự tuyển vào 1 vị trí việc làm tại 1 đơn vị có chỉ tiêu biên chế viên chức cần tuyển dụng. Nếu người dự tuyển đăng ký ở 2 vị trí trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.

Các thí sinh dự tuyển phải có đủ các bằng cấp chuyên ngành, chứng chỉ nghiệp vụ theo chỉ tiêu xét tuyển và các chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học…

Theo Kế hoạch tuyển dụng được UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành, có 910 biên chế cho ngành giáo dục, gồm 791 giáo viên và 119 nhân viên nghiệp vụ sẽ được tỉnh Phú Yên tuyển dụng trong năm nay

Những đối tượng thuộc diện người có công, con của người có công, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người đồng bào…thì sẽ được ưu tiên trong việc xét tuyển.

UBND tỉnh Phú Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo công khai về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức dự tuyển… tại trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố để thí sinh biết.

UBND tỉnh cũng giao Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục của tỉnh xem xét, quyết định thời gian cụ thể đối với từng nội dung cho phù hợp, đảm bảo tổ chức kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục của tỉnh hoàn thành trong năm 2019.

Trung Thi