Tin Tức Phú Yên: Sơn Hòa, Tây Hòa Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Triển Khai Công Tác Hội

Hội LHPN huyện Sơn Hòa vừa tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo đó, năm 2019, Hội LHPN huyện Sơn Hòa tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức; phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp học nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ; phấn đấu mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 1 hộ phụ nữ nghèo, vận động xây dựng 1 mái ấm tình thương, phát triển hội viên đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Trong năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ huyện Sơn Hòa vận động được hơn 3,9 tấn gạo, hơn 37 triệu đồng giúp phụ nữ khó khăn.

Hội LHPN huyện Tây Hòa cũng vừa tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dịp này, Hội LHPN huyện Tây Hòa tặng giấy khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong công tác Hội và thực hiện tốt công tác ủy thác vốn tín dụng ngân hàng cho hộ nghèo vay vốn.