Tin Tức Phú Yên: Năm Dân Vận Chính Quyền Đạt Nhiều Kết Quả Khả Quan

Sáng 10/1, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018 và “Năm dân vận chính quyền 2018”, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”.

Tham dự tại điểm cầu Phú Yên có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Phùng; Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đinh Công Danh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018” của Ban Dân vận Trung ương cho biết: Năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Cán sự đảng các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đã tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm dân vận của chính quyền” 2018 phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ ban hành Kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra việc triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”; tổ chức 3 đoàn kiểm tra tại địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện tương đối đồng bộ ở các cấp; người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận gắn với thực hiện phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, thực sự coi công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, là trách nhiệm của mình; phát huy trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm; xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần tạo chuyển biến thực sự về phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bước sang năm 2019 và những năm tiếp theo, hành trang lớn nhất của chúng ta không chỉ là con số, chỉ số đã đạt được năm 2018 mà sâu sắc hơn cả chính là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của hệ thống chính trị. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta chính là sức mạnh của ý Đảng, lòng dân, sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng và cả đồng bộ giữa tư duy với hành động, giữa Chính phủ với các bộ, ngành Trung ương và địa phương, giữa các địa phương với nhau cũng như trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Để đạt được điều đó, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Trong đó, tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.