Tin Tức Phú Yên: Hỗ trợ 1,5 triệu con tôm giống cho hội viên nông dân

Hội Nông dân tỉnh vừa phối hợp với Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc tổ chức lễ bàn giao hỗ trợ 1,5 triệu con giống tôm thẻ chân trắng cho hội viên, nông dân năm 2020.


Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc trao tôm giống hỗ trợ hội viên, nông dân. Ảnh: KHÁNH VY

Theo lịch thời vụ nuôi tôm do Sở NN-PTNT thông báo, qua khảo sát nắm bắt nhu cầu, có 11 hộ nuôi thuộc các huyện Đông Hòa, Tuy An và TX Sông Cầu đủ điều kiện và kinh nghiệm được hỗ trợ tôm giống trong đợt này. Mỗi hộ được trao từ 80.000-125.000 con giống tôm thẻ chân trắng, số tôm này đã được kiểm dịch sạch bệnh, đạt chuẩn do Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc hỗ trợ.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch của Hội Nông dân tỉnh, nhằm giúp hội viên, nông dân tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

KHÁNH VY