Học Tập Phú Yên: Phú Yên chấn chỉnh nề nếp hoạt động tư vấn du học

Sở GD&ĐT Phú Yên vừa có văn bản lưu ý việc tổ chức hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bản này, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở GD&ĐT đã cấp phép tổ chức hoạt động tư vấn du học cho 2 đơn vị: Công ty cổ phần Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư hợp tác quốc tế Day star.

Để việc tư vấn du học đi vào nền nếp, đúng quy định, Sở GD&ĐT yêu cầu các công ty có văn phòng đại diện tại Phú Yên đã được Sở cấp phép hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh khi tiến hành quảng bá việc du học ngoài cơ sở (như: phát hành tờ rơi,…) phải có ý kiến đồng ý của các cơ quan chức năng có liên quan; khi đến liên hệ công tác tư vấn du học ở các trường và trung tâm trực thuộc Sở phải có ý kiến đồng ý của Sở GD&ĐT.

Các trường và trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT khi làm việc với các công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học có văn phòng đại diện tại Phú Yên về việc tư vấn tuyển sinh du học cho học sinh, học viên của đơn vị phải đúng theo quy định; báo cáo cho các cơ quan chức năng có liên quan khi có yếu tố người nước ngoài.

Lập Phương