Hoạt Động Phú Yên: Bàn giao 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ đồng bào nghèo huyện Sơn Hòa

Ủy ban MTTQ huyện Sơn Hòa vừa phối hợp với chính quyền 2 xã Sơn Hội và Sơn Hà bàn giao 2 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đang còn khó khăn về nhà ở. Đó là hộ Mí Nhiệm và gia đình chị Hờ Thảo.

Hai ngôi nhà mới xây tường gạch, nền lát gạch men, có diện tích sử dụng 35m2, chi phí xây dựng gần 60 triệu đồng. Trong đó, gia đình Mí Nhiệm (buôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội) được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của huyện Sơn Hòa và gia đình chị Hờ Thảo (thôn Dốc Cát, xã Sơn Hà) được ủng hộ 40 triệu đồng từ nguồn giúp đỡ của Hội Từ thiện Đạo Tràng (TP Hồ Chí Minh).

HUY MINH