Hoạt Động Phú Yên: 9 người khuyết tật được tặng xe lắc

Ban Công tác người khuyết tật (NKT) tỉnh vừa tổng kết đề án Trợ giúp NKT và dự án Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho NKT năm 2019; trao 9 xe lắc, mỗi chiếc trị giá 4,5 triệu đồng cho 9 NKT.


Người khuyết tật trong tỉnh nhận xe lắc từ nhà hảo tâm. Ảnh: KIM CHI

Theo báo cáo tổng kết, năm 2019, Ban Công tác NKT tỉnh phát hiện, can thiệp sớm và phẫu thuật chỉnh hình, cung cấp dụng cụ trợ giúp cho 25 NKT. Đồng thời hỗ trợ chăm sóc y tế, phục hồi chức năng, trợ giúp pháp lý cho hơn 200 NKT.

Năm 2020, Ban Công tác NKT tỉnh tiếp tục vận động các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tặng xe lăn, xe lắc và dụng cụ phục hồi chức năng cho NKT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để NKT tiếp cận và sử dụng tại công trình xây dựng; thực hiện miễn giảm vé cho NKT khi tham gia giao thông; tiếp tục triển khai thực hiện trợ cấp xã hội và hỗ trợ khó khăn đột xuất cho trường hợp NKT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

KIM CHI