Gương Sáng Phú Yên: Tuy Hòa Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ quyết toán thuế

Ngày 12/3, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa tổ chức hội nghị hướng dẫn quyết toán thuế (QTT) thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên năm 2018 cho hơn 500 doanh nghiệp thuộc chi cục thuế quản lý.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp còn được phổ biến Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử, Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ và đối thoại, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, vướng mắc về thủ tục hành chính khi thực hiện khai, nộp thuế.

Trước đó, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa cũng đã tổ chức hội nghị đối thoại, hướng dẫn QTT thu nhập cá nhân, sử dụng phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế 4.1.4, gửi file QTT thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân chưa có chữ ký số trên trang thuế điện tử (e-Tax) và giải đáp khó khăn, vướng mắc cho 130 đơn vị hành chính - sự nghiệp trên địa bàn.

Dự kiến trong tháng 3 - tháng cao điểm QTT sẽ có 1.473 doanh nghiệp, 130 đơn vị hành chính - sự nghiệp và trên 150 cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải gửi báo cáo QTT năm 2018 đến Chi cục Thuế TP Tuy Hòa.

Để đồng hành cùng người nộp thuế trong thời gian này, bên cạnh việc đối thoại, tập huấn, chi cục còn gửi email thông tin cho doanh nghiệp, các đơn vị hành chính - sự nghiệp, thành lập bộ phận hỗ trợ QTT để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ QTT của các tổ chức, cá nhân một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất…

VIỆT AN