Gương Sáng Phú Yên: Tuy An Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy

UBND huyện Tuy An vừa phát động phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (4/10).

Nhằm triển khai hiệu quả phong trào này, UBND huyện Tuy An đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền 16 xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên và nhân dân chấp hành nghiêm Luật PCCC và các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại nơi làm việc, kho, bãi của đơn vị.


Công an huyện Tuy An hướng dẫn hộ dân thực hiện công tác chữa cháy. Ảnh: KHẮC NHO

Lực lượng chức năng cũng cần kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót có thể gây ra cháy, nổ; chú trọng công tác bảo dưỡng, thay thế các thiết bị PCCC, dụng cụ cứu nạn cứu hộ nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác PCCC khi sự cố cháy, nổ xảy ra.

Các đơn vị cũng cần tập trung kiểm tra việc xây dựng phương án, lực lượng PCCC tại chỗ, trang thiết bị phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy nổ cao. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn PCCC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và cảnh báo nguy cơ, hậu quả do cháy, nổ gây ra…

KHẮC NHO