Gương Sáng Phú Yên: Trao Tặng 93 Danh Hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Sáng 19-10, tỉnh Phú Yên tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và trao tặng Danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”cho 93 bà mẹ.

Trong số 93 mẹ được trao tặng Danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” đợt này, có 15 mẹ còn sống và 78 mẹ đã mất được truy tặng. Đây là sự ghi nhớ công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người đã có nhiều cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nêu tấm gương sáng trong giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.


Trao tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho các mẹ còn sống.

Tại lễ kỷ niệm, cac đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, hào hùng của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam qua 85 năm xây dựng và phát triển, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ trong mọi thời đại. Nhân dịp này, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Yên đã trao giải cuộc thi viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật cho 25 tập thể và cá nhân về những tấm gương phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và những tấm gương phụ nữ tỉnh Phú Yên về “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Được biết, đến nay tỉnh Phú Yên có gần 2.000 mẹ được phong và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Các mẹ còn sống được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể thường xuyên chăm lo, phụng dưỡng.