Gương Sáng Phú Yên: Tiểu đoàn BB85 sẵn sàng đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới

Là đơn vị đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, những năm qua, Tiểu đoàn BB85, Trung đoàn BB888 Bộ CHQS tỉnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Chuẩn bị thao trường phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới

Năm 2020, Tiểu đoàn BB85 được cấp trên giao tiếp nhận, huấn luyện 163 chiến sĩ mới đến từ các địa phương trong tỉnh. Những ngày qua, đơn vị đã tập trung nỗ lực khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt mọi mặt để đón nhận chiến sĩ mới.


Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đủ rau xanh cải thiện bữa ăn hàng ngày cho bộ đội

Cùng với tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, chú trọng lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, có phẩm chất đạo đức và kiến thức xã hội tốt vào khung huấn luyện, đơn vị còn đầu tư hàng chục triệu đồng để tu bổ nơi ăn ở cho chiến sĩ mới; đầu tư sửa chữa mới các mô hình, vật chất huấn luyện; đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi; đồng thời chuẩn bị đầy đủ giáo án, bài giảng theo quy định.


Đơn vị tự chế tạo mô hình học cụ phục vụ huấn luyện

Hiện tại từ nơi ăn ở đến dụng cụ, mô hình, vật chất huấn luyện, thao trường, bãi tập… đều đã được đơn vị chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.

*
*Đưa mô hình học cụ vào kho cất giữ


Chuẩn bị tốt chỗ ở cho chiến sĩ mới

XUÂN HIẾU