Gương Sáng Phú Yên: Thử Thách 3 Giờ Đọc Sách

Sáng 5/10, tại Thư viện tỉnh, Đoàn Khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “Thử thách 3 giờ đọc sách”. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 của Đoàn khối.


Đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Thử thách 3 giờ đọc sách”. Ảnh: THIÊN LÝ

Theo đó, trong thời gian 180 phút, gần 60 đoàn viên, thanh niên của các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối Các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tự do chọn sách đọc và nghiên cứu tại phòng đọc của Thư viện tỉnh; trao đổi phương pháp, kinh nghiệm đọc sách, ý nghĩa của việc đọc sách đối với mỗi người trong cuộc sống hiện nay.

Chương trình nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên Đoàn Khối Các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh hình thành thói quen đọc, trao đổi kỹ năng, phương pháp tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sống, học tập, công tác…; cải thiện môi trường đọc, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, góp phần đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.