Gương Sáng Phú Yên: Thanh Tra Sở Gtvt Học Tập Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Thực hiện nghiêm túc Công văn số 430-CV/TU ngày 30/3/2009 của tỉnh ủy Phú Yên, về việc chào cờ đầu tuần, Thanh tra Sở GTVT Phú Yên đã thường xuyên duy trì nề nếp chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2016: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”


Duy trì nề nếp chào cờ tại Thanh tra Sở GTVT Phú Yên

Thông qua hoạt động này đã góp phần giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước, phát huy tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại các buổi chào cờ, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT cũng quán triệt đến toàn thể thanh tra viên, công chức, nhân viên thanh tra thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên, về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 06/CT-BGTVT ngày 03/04/2015 của Bộ GTVT về việc thực hiện Chính sách Quốc gia phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn trong Ngành Giao thông vận tải.