Gương Sáng Phú Yên: Thẩm định Phú Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Ngày 7/10, Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (XDNTM) Trung ương, do ông Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối XDNTM Trung ương làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương về huyện Phú Hòa thẩm định đạt chuẩn NTM. Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, huyện Phú Hòa tiếp và làm việc với đoàn.


Đoàn công tác tham quan vườn mẫu cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái của Tổ hợp tác Sơn Ngọc, xã Hòa Quang Bắc. Ảnh: TRÂM TRÂN

Theo báo cáo của huyện Phú Hòa, qua 9 năm xây dựng NTM, nguồn vốn thực hiện chương trình này là 1.715 tỉ đồng. Đến nay, kết cấu hạ tầng của huyện được tăng cường đầu tư và từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tỉ trọng ngành Nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt 41,3 triệu đồng/người, tăng 25,4 triệu đồng/người so với năm 2011. Đến cuối năm 2018, tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,51%; 8/8 xã của huyện được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM…

Thay mặt đoàn công tác thẩm định NTM của Trung ương, ông Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao kết quả mà huyện Phú Hòa đã đạt được trong công cuộc XDNTM; đồng thời nêu rõ một số hạn chế và đề nghị huyện tiếp tục có giải pháp cụ thể nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt huyện đạt chuẩn NTM.

TRÂM TRÂN