Gương Sáng Phú Yên: Người đưa cây trà Mã Dọ xuống núi

Mọc thành đám ở triền núi cao, cây trà rừng mà người dân địa phương hay còn gọi là trà Mã Dọ đã được một người bứng đưa về trồng trong vườn nhà để hái đọt, chế biến thành trà uống.

Người đã “hạ sơn” cây trà rừng mọc trên đỉnh núi cao hơn 700 m xuống đồng bằng là ông Nguyễn Nhi ở xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.