Gương Sáng Phú Yên: Nghe Lời Bác Dạy “phải Làm Cho Dân Tin, Dân Yêu, Dân Ủng Hộ”

Trong bài nói tại lớp Chỉnh huấn khóa 2 (5/1959) Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị: “Làm Công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào nhân dân thì công an mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình”.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, đoàn viên Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên ngoài việc luôn nỗ lực, rèn luyện thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương còn chú trọng làm tốt công tác dân vận. Nhân dân tin yêu, gắn bó và có trách nhiệm phối hợp với Công an, với xã hội trong việc tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đó chính là nhân tố quan trọng giúp cho lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an Phú Yên nói riêng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, Chi đoàn Phòng Tham mưu thường xuyên gắn phong trào “Dân vận khéo” với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ” giai đoạn 2013 - 2018, phong trào thi đua “Thanh niên Công an Phú Yên học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc”. Mỗi đoàn viên phòng Tham mưu luôn ý thức vận dụng linh hoạt và có ý nghĩa lời Bác dạy, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện, nổi bật như: tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động xã hội, từ thiện tại các địa bàn miền núi, địa bàn còn nhiều khó khăn[[1]]


Bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê”

Thông qua các hoạt động, đã giúp cho quần chúng nhân dân tại địa phương nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, hoạt động của các loại tội phạm; chia sẻ phần nào những khó khăn, tạo động lực để vươn lên trong cuộc sống. Kết quả nổi bật: Đã phối hợp với các Chi đoàn trong và ngoài lực lượng tổ chức thành công 10 chuyến công tác dân vận, xây dựng 01 Nhà tình nghĩa, thực hiện 02 công trình thắp sáng đường quê, 01 công trình đường bê-tông nông thôn, 02 công trình máy nước sạch, thăm tặng hơn 250 suất quà cho người có uy tín, các gia đình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi… tổng giá trị các hoạt động hơn 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Chi đoàn Phòng Tham mưu vẫn tiếp tục duy trì, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu kết nghĩa với Chi đoàn kết nghĩa xã EaLy, huyện Sông Hinh. Thực hiện tốt việc giúp đỡ 01 địa chỉ an sinh xã hội và 02 địa chỉ tiếp bước cho em đến trường; định kỳ hàng tháng, Chi đoàn đều trích 01 phần kinh phí do các đoàn viên đóng góp để hỗ trợ, đồng thời trực tiếp thăm hỏi, động viên các em học sinh và gia đình khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Giúp đơn vị duy trì việc thăm hỏi, giúp đỡ cho 01 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn (buôn) khó khăn.

Từ thực tiễn hoạt động công tác vận động quần chúng và những hiệu quả mang lại trong Chi đoàn phòng Tham mưu, có thể rút ra được một số kinh nghiệm sau: có được những kết quả đáng ghi nhận trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy Phòng Tham mưu; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã hướng dẫn, đề ra nhiều phong trào, mô hình hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù của thanh niên Công an tỉnh Phú Yên.

Đáng ghi nhận hơn cả là sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, tâm huyết với Chi đoàn của Ban Chấp hành Chi đoàn nói riêng và toàn thể đoàn viên Phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên nói chung.

Hoài Nam