Gương Sáng Phú Yên: Nâng cao kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, giáo viên

Vừa qua, tại 6 lớp tập huấn, hơn 400 cán bộ, giáo viên các cấp trong tỉnh được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội, do Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Sở GD-ĐT và Trường đại học Lao động xã hội TP Hồ Chí Minh tổ chức theo Thông tư 33/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.


Ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH phổ biến nghề công tác xã hội

Đợt tập huấn này nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, việc hình thành, phát triển nghề công tác xã hội trong trường học. Các học viên nắm bắt các kỹ năng nghề công tác xã hội, tâm lý và vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trường học, công tác xã hội trong trường học và thực hành công tác xã hội trong trường học, kỹ năng tham vấn.


Các học viên trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

Đặc biệt, các học viên còn được trang bị kiến thức về đặc trưng tâm lý của một số rối loạn tâm thần và những can thiệp công tác xã hội cơ bản; quản lý trường hợp (ca) người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng. Qua đó biết cách xử lý tình huống can thiệp quản lý ca trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, sẵn sàng hợp tác với các ngành, đoàn thể có liên quan và gia đình để hỗ trợ người bị rối loạn tâm thần.


Niềm vui của học viên khi được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Kết thúc đợt tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác xã hội, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học của Hiệu trưởng Trường đại học Lao động xã hội (Cơ sở II) TP Hồ Chí Minh.

VIỆT VĂN - KIM THOA