Gương Sáng Phú Yên: Năm giống sắn mới tại Phú Yên

SanPhuYen|300x225

Niềm vui ngày mùa, hình ảnh thu hoạch các giống sắn mới KM419, KM440, KM444, KM397, KM414 trên ruộng nông dân tại Phú Yên (17.3.2015)

SanPhuYen1|300x225

SanPhuYen2|300x225

SanPhuYen4|300x232

|300x225