Gương Sáng Phú Yên: Miền núi tiếp tục thụ hưởng các chính sách dân tộc

Thời gian qua, nhờ nguồn vốn của các chương trình 135, 30a, Quyết định 54… mà hạ tầng vùng miền núi được đầu tư, người dân được hỗ trợ sản xuất, hộ nghèo được vay vốn làm kinh tế và cán bộ thôn, buôn được đào tạo nâng cao năng lực. Nhờ đó, diện mạo miền núi đã thay đổi, kinh tế từng bước phát triển.

Người dân hưởng lợi

Tham gia mô hình 10ha lúa chất lượng cao và mô hình chăn nuôi bò cái lai sinh sản, đồng bào ở xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) không chỉ được hỗ trợ lúa giống, bò giống, mà còn được học hỏi kỹ thuật sản xuất tiên tiến theo lối “cầm tay chỉ việc”. Oi Hiền ở thôn Phú Lợi hồ hởi: Tôi làm theo hướng dẫn nên cuối vụ năng suất lúa đạt 69 tạ/ha, cao hơn những năm trước từ 4-5 tạ/ha. Đây cũng là lần đầu tiên tôi học được cách sạ hàng, sạ thưa để tiết kiệm lúa và sử dụng lúa giống thay lúa thịt. Cây lúa được chăm sóc đúng cách nên phát triển tốt, không sâu bệnh, không phải lo “trông trời, trông đất” như trước kia nữa.

Bà con ở buôn Quang Dù, xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) thì phấn khởi khi công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã hoàn thành, bởi từ nay họ không còn phải đi gánh từng giọt nước phục vụ sinh hoạt hàng ngày vào mùa nắng hạn nữa. Lê Mô Y Diêm, một người dân ở đây cho biết: Bà con mong chờ bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực. Có công trình nước, từ ăn uống tới vệ sinh cá nhân sạch sẽ hơn, sức khỏe nhờ thế cũng đảm bảo.

Từ nguồn vốn duy tu bảo dưỡng, các công trình nước đã tăng hiệu suất hoạt động, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân miền núi - Ảnh: MINH DUYÊN

Theo ông Tô Phương Bắc, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, năm qua, địa phương đã phân bổ 12,4 tỉ đồng xây dựng 35 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ dân sinh ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn; từ đây đáp ứng căn bản nhu cầu sản xuất, học tập, sinh hoạt của người dân. Huyện cũng hỗ trợ hơn 1,3 tỉ đồng thực hiện 26 mô hình cho 185 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; tạo điều kiện cho 1.173 lượt hộ vay vốn với số tiền gần 20 tỉ đồng phục vụ sản xuất, tạo sinh kế và thu nhập cho người dân. Các chính sách về hỗ trợ dạy nghề, y tế, giáo dục, xóa nhà tạm, hỗ trợ tiền điện… được triển khai, góp phần giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định, nâng cao đời sống. Kết quả, theo chuẩn nghèo mới, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 2,32%, từ 17,63% xuống còn 15,31%.

Tiếp tục được đầu tư

Theo Ban Dân tộc tỉnh, hơn 1 năm qua, vùng miền núi của tỉnh được đầu tư từ 8 chương trình, chính sách dân tộc. Nhờ đó, hơn 13.400 hộ vùng khó được hỗ trợ trực tiếp số tiền gần 6 tỉ đồng. Hàng trăm lượt hộ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn được vay vốn với dư nợ hơn 14,9 tỉ đồng. 118 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được thăm hỏi, tặng quà, cấp phát báo miễn phí; 385 hộ được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững; 445 cán bộ ở 3 huyện miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân được học tập trao đổi kinh nghiệm triển khai Chương trình 135.

Đặc biệt, nhiều công trình giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và công trình cấp nước sinh hoạt được xây dựng và duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Từ đây, hạ tầng cơ sở cho các xã, thôn buôn đặc biệt khó khăn ở các địa phương được hoàn thiện, phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: So với các vùng khác của tỉnh, vùng miền núi nói chung, vùng đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nói riêng điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế. Việc triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ cho vùng này có ý nghĩa rất quan trọng; không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở, hỗ trợ sản xuất, nâng cao trình độ cán bộ thôn, buôn mà hơn hết là sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp tới đồng bào vùng khó. Điều này vừa hỗ trợ tích cực cho công tác giảm nghèo vừa giúp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MINH DUYÊN