Gương Sáng Phú Yên: Đạt Hiệu Quả Tích Cực Sau 4 Năm Thực Hiện Cuộc Vận Động

Sau 04 năm triển khai và thực hiện, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở cấp cơ sở trên toàn tỉnh Phú Yên đã đạt được những kết quả rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đưa Cuộc vận động lên một bước mới, bước “làm theo” tấm gương đạo đức và tư tưởng đạo đức của Bác.

Trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tổ chức nghiêm túc việc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, đánh giá đúng thực chất những ưu, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn; nêu bật những kết quả đạt được, những mặt hạn chế trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và quần chúng nhân dân. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm sau 4 năm triển khai thực hiện và đề ra một số giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng nhằm đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực hơn nữa.

Theo Bộ phận thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Phú Yên: Tính đến đầu tháng 11/2010 đã có trên 98% tổ chức cơ sở đảng và 05/14 Đảng bộ cấp huyện và tương đương đã hoàn thành việc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động ở cấp mình. Nhìn chung, việc tổ chức tổng kết được tiến hành nghiêm túc, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Qua kết qủa tổng kết 4 năm thực hiện CVĐ có thể thấy rằng:

Thứ nhất , việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Cuộc vận động ở cơ sở cũng đã góp phần làm cho tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động ngày càng rõ trong nhận thức, tình cảm của mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, việc tổ chức chào cờ Tổ quốc đầu tuần, gắn với việc học tập dưới cờ theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác ở từng đơn vị, xã, phường (đặc biệt có không ít thôn, xóm làm rất tốt việc này) đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực và trở thành một nội dung sinh hoạt chính trị và đời sống văn hoá tinh thần trong từng địa phương, đơn vị.

Thứ hai, cấp uỷ các cấp đã nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Cuộc vận động, từ đó Ban Chỉ đạo các cấp đã tăng cường hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung đề ra, tạo sự chuyển biến trong việc “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác; nội dung, yêu cầu của Cuộc vận động đã được quán triệt trong các nhiệm vụ, chương trình công tác thường xuyên, trong hoạt động thường kỳ của cấp uỷ và tổ chức đảng, của cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, đôn đốc, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm… đã được tổ chức phong phú, đa dạng, góp phần thúc đẩy Cuộc vận động được triển khai đồng bộ.

Đáng chú ý là trong quá trình triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào khác đang được triển khai, bởi vậy kết quả “làm theo” thể hiện rất cụ thể, có tác động mạnh mẽ thúc đẩy cùng nhau đạt kết quả thiết thực.

Thứ ba, công tác xây dựng Đảng được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, từng cơ quan, đơn vị và trong nhân dân với các hình thức phong phú, sinh động và sáng tạo, đó là cùng đồng thời thực hiện các nội dung Cuộc vận động gắn với việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc của từng địa phương, đơn vị; lồng ghép Cuộc vận động với việc thực hiện tốt các phong trào khác.

Nhiều địa phương, đơn vị đã lấy việc khắc phục những hạn chế, yếu kém làm tiểu chuẩn kiểm chứng, đánh giá hiệu quả thực hiện Cuộc vận động; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh, nổi bật là các cấp uỷ đảng đã thực hiện nghiêm túc việc chất vấn, trả lời chất vấn, đưa nội dung Cuộc vận động vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như trong rèn luyện đạo đức, lối sống, trong đó các tổ chức đảng lấy kết quả việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn làm thước đo để đánh giá; thông qua việc lấy ý kiến góp ý của quần chúng và gửi phiếu xin ý kiến góp ý của cấp ủy và Mặt trận nơi cán bộ, đảng viên cư trú trong lĩnh vực đạo đức, lối sống, có hàng chục ngàn lượt cán bộ, đảng viên được góp ý, theo đó phát hiện và tiến hành kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm và có dấu hiệu vi phạm với nhiều hình thức, do đó niềm tin của quần chúng nhân dân càng được nâng lên.


Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Cuộc vận động ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hoà (Phú Yên).

Việc biểu dương và phát huy vai trò của gương người tốt, việc tốt được quan tâm và có tác động tích cực. Ngày càng nhiều những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, cả trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở đã góp phần nhân rộng trong toàn tỉnh. Công tác chống tham ô, lãng phí, quan liêu, ý thức tiết kiệm thể hiện ngày càng rõ nét ở cán bộ, đảng viên; các vụ việc tham nhũng, tiêu cực lớn, tổ chức đảng và đảng viên vi phạm tiêu chuẩn đạo đức, lối sống bị kỷ luật đã giảm đáng kể.

Thứ tư, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và quan tâm đúng mức, coi đây là một nội dung quan trọng trong triển khai Cuộc vận động. Bởi vậy, thái độ của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với dân trong thực thi công vụ có chuyển biến tích cực; nhiều cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện làm thêm giờ, làm sáng thứ bảy, có nơi nêu khẩu hiệu “làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ” để đáp ứng yêu cầu của nhân dân; vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên đã được quan tâm, công bố công khai và có tác dụng tích cực.

Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn xác định phương châm: “Quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế là biểu hiện cụ thể nhất trong học tập và làm theo Bác”, với tinh thần đó, ý thức, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở và từng cơ quan, đơn vị trong giải quyết các công việc liên quan đến đời sống nhân dân ngày càng tốt lên; trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân của công chức, viên chức có chuyển biến rõ rệt; lề lối làm việc được xem trọng, sửa đổi theo hướng tích cực.

Trong vận động làm theo gương Bác, nhiều địa phương, cơ sở đã xây dựng được những thói quen tốt, giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật, khôi phục, duy trì nền nếp đi làm, đi họp đúng giờ. Tinh thần tương thân, tương ái trong xã hội theo truyền thống dân tộc đang ngày càng được phát huy, cụ thể nhất đó là trong hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, bão lũ, mọi người thể hiện tình thương yêu, đùm bọc nhau hơn; dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng các hoạt động từ thiện tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vẫn tăng lên.

Có thể điểm qua một số kết quả nổi bật khác, đó là: Đảng uỷ xã Hoà Thịnh (huyện Tây Hoà) đã vận động được 51.407.000 đồng, xây 18 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; Đảng ủy thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hoà) đã vận động được 115.700.000 đồng để xây dựng 05 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và phát triển “Quỹ vì người nghèo”; một số tổ chức cơ sở đảng tổ chức “làm theo” có hiệu quả bước đầu trong việc tiết kiệm văn phòng phẩm, điện thoại, điện thắp sáng, nước, xe công… điển hình như: Đảng bộ Kho bạc Nhà nước, năm 2008 tiết kiệm được 170.000.000 đồng, năm 2009 tiết kiệm được 282.000.000 đồng; Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tiết kiệm trong năm 2008 là 47.000.000 đồng; Chi bộ Hội Nông dân tỉnh trong 2 năm (2008, 2009) tiết kiệm được 54.000.000 đồng.

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đông Hoà thông qua mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Heo đất tiết kiệm” đã quyên góp được hàng chục triệu đồng và gần 04 tấn gạo; nhiều mô hình hay và thiết thực, giúp nhân dân vượt qua khó khăn để sản xuất, ổn định cuộc sống, tiêu biểu như mô hình “Đài trực canh” của Trạm kiểm soát Biên phòng Đà Rằng của Đồn biên phòng Đông Tác, vừa làm tốt việc thông báo cho phương tiện làm ăn trên biển nắm vững tình hình bão, lụt, áp thấp nhiệt đới để phòng tránh trú ẩn an toàn, vừa vận động ngư dân nắm, phản ánh tình hình an ninh trật tự trên biển phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển và các công trình mở các con đường dân sinh giúp dân phát triển kinh tế xã hội như: Công trình “Mở đường liên thôn ở Phú Vĩnh” của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xuân Đài; “Mở đường lên Gò Nứa” của Đồn biên phòng Xuân Thịnh…

Những việc làm trên tuy mới đạt kết quả bước đầu, nhưng đã xây dựng được niềm tin thực sự trong quần chúng nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Nhận xét về việc vai trò của của Cuộc vận động ở các cấp uỷ đảng cơ sở, đồng chí Nguyễn Văn Tân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Phú Yên cho biết: Sau 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị ở cơ sở có những bước đi, giải pháp và mô hình thích hợp, sáng tạo và được nhân rộng, do đó Cuộc vận động đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần rất quan trọng trong ổn định chính trị, tạo sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; thúc đẩy kinh tế phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững và tăng cường.

Đặc biệt là trong việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, biểu hiện rõ nét nhất đó là sự thành công của đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010-2015 trong thời gian vừa qua.