Gương Sáng Phú Yên: Công ty Điện lực Phú Yên Huấn luyện vệ sinh cách điện hotline

Công ty Điện lực Phú Yên vừa tổ chức đợt huấn luyện vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao cho 25 công nhân đến từ 9 điện lực trực thuộc (ảnh) .


Ảnh: NAM KHÁNH

Theo đó, các công nhân được hướng dẫn sử dụng quy trình vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao; hướng dẫn an toàn và cách sử dụng các phương tiện, thiết bị, dụng cụ phục vụ như hệ thống xử lý nước khử ion, thiết bị đo điện trở suất của nước, hệ thống thiết bị bảo vệ vệ sinh cách điện… Việc thực hiện các bước trong quá trình vệ sinh cách điện hotline yêu cầu mỗi công nhân làm việc phải thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tuyệt đối tránh sai sót.

Việc tổ chức đợt huấn luyện vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao giúp các điện lực chủ động vệ sinh sứ cách điện mà không phải cắt điện, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

NAM KHÁNH