Gương Sáng Phú Yên: Công đoàn cơ sở Cục Thuế Phú Yên Thành lập 7 công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc

Chiều 25/9, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Cục Thuế Phú Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập CĐCS thành viên và chỉ định ban chấp hành lâm thời CĐCS thành viên.

Theo đó, 7 CĐCS thành viên được thành lập gồm CĐCS thành viên chi cục thuế TP Tuy Hòa, TX Sông Cầu, các huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa, khu vực Tuy An - Đồng Xuân, khu vực Sông Hinh - Sơn Hòa. Như vậy đến nay, tổng số đoàn viên công đoàn toàn ngành Thuế tỉnh là 432 đoàn viên; trong đó, Văn phòng Cục Thuế có 90 đoàn viên, các chi cục thuế có 342 đoàn viên. Đây là một trong số các CĐCS có số lượng đoàn viên đông nhất trong khối Công đoàn Viên chức tỉnh.


Trao quyết định thành lập CĐCS thành viên và quyết định chỉ định ban chấp hành lâm thời CĐCS thành viên. Ảnh: VIỆT AN

Phát biểu tại hội nghị, ông Công Văn Lãnh, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Phú Yên đề nghị thời gian tới, CĐCS Cục Thuế cũng như các CĐCS thành viên tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động công đoàn, phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

Sớm tổ chức đại hội CĐCS thành viên để chọn ra ban chấp hành chính thức; đồng thời xây dựng lại quy chế hoạt động, quy chế tài chính phù hợp. Chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên, tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn phát huy tính năng động sáng tạo, tạo môi trường làm việc thuận lợi để họ hoàn thành tốt nhiệm vụ…

VIỆT AN