Gương Sáng Phú Yên: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 120 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày 7/10, tại Trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp Học viện Chính trị khu vực III khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Lương Minh Sơn nhấn mạnh: Cách mạng công nghệ 4.0 mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải học tập, rèn luyện để bổ sung những kiến thức mới, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.


Quang cảnh lễ khai giảng. Ảnh: HÀ MY

Đồng chí đề nghị các cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia đầy đủ, chấp hành nội quy, quy chế lớp học; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiên cứu; sau lớp học vận dụng các kiến thức được học vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Trong thời gian 5 ngày, 120 cán bộ được các giảng viên đến từ Học viện Chính trị khu vực III trao đổi các chuyên đề về: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở nước ta hiện nay; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4: đặc trưng, cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay; Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương của người lãnh đạo, quản lý; Cải cách nền hành chính công hiện nay; Cục diện thế giới và vấn đề hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.

Công tác xây dựng Đảng và việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế; Lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2020.

HÀ MY