Clip Phú Yên: Xí Thoại, ngôi làng giàu có của người Ba Na

https://www.youtube.com/watch?v=SFAcyOvdmYg