Clip Phú Yên: Vụ án ngô thanh kiều, tòa án tuy hòa thách thức công luận và lương tri loài người