Clip Phú Yên: VTC14 | Bão số 12 tại Phú Yên và nước mắt người nuôi tôm hùm