Clip Phú Yên: Tuy Hòa - Phú Yên: Đưa một động vật thuộc bộ rùa trở lại biển