Clip Phú Yên: Tự hào lắm Phú Yên ơi

Tự hào lắm Phú Yên ơi :heart_eyes::heart_eyes:
Tự hào lắm những mầm măng tương lai của đất Phú.:heart_eyes::heart_eyes: