Clip Phú Yên: Trung tâm mua sắm, VinCom Plaza, Phú Yên ngày