Clip Phú Yên: Trách phận - Phan Bá Chứ - Nét duyên trong dân ca Phú Yên