Clip Phú Yên: "Trả Lại Cho Dân" Thiếu Nhi Phú Yên đã lên tiếng Đòi Quyền Con Người

https://www.youtube.com/watch?v=OcvCi4ZO7XI