Clip Phú Yên: Tôi yêu phú yên, bài hát về tuy hòa sao nghe ngọt ngào nhớ mãi