Clip Phú Yên: Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Tóm tắt nội dung phim, Nguyễn Nhật Ánh