Clip Phú Yên: Thăm biệt phủ trăm tỷ của Bí thư Phú Yên và đường Quốc lộ qua Phú Yên với 5.200 ổ voi ổ gà

https://www.youtube.com/watch?v=SIMlXAnqYzw