Clip Phú Yên: Tết Trung Thu Phú Yên | múa lân tại Chợ Đêm Tuy Hòa