Clip Phú Yên: [ Tập 503 ] - Chuyện Ma ở Đồng Tháp, chuyện Ma ở Phú Yên