Clip Phú Yên: SUỐI VỰC ĐÁ NHÀ, Thôn Trung Trinh, Xã Sơn Long, Huyện Sơn Hoà