Clip Phú Yên: Sông hinh phú yên - tạm biệt năm cũ

https://www.youtube.com/watch?v=eSyDWzjVrG0