Clip Phú Yên: Sông cầu phố thị tôi yêu [bài hát phú yên]