Clip Phú Yên: Sở thích chơi chim cảnh đẹp của người dân tuy hòa phú yên