Clip Phú Yên: S việt nam: đón bình minh ở mũi đại lãnh