Clip Phú Yên: Phú yên người trồng hoa tết lao đao vì hoa tết ra nụ sớm