Clip Phú Yên: Phú Yên mở nước tưới hơn 15.000 ha lúa đông xuân