Clip Phú Yên: Phú Yên: Dân khắp nơi tất tả chạy lũ