Clip Phú Yên: Phú Yên: 51 giáo viên bỗng nhiên “ra đường”