Clip Phú Yên: Người trồng hoa tết ở Phú Yên khôi phục sản xuất thiệt hại sau lũ