Clip Phú Yên: Người dân Phú Yên tự lắp loa cảnh báo an toàn khi qua đường sắt