Clip Phú Yên: Nghe giọng Phú Yên cười đau cả ruột

https://www.youtube.com/watch?v=JI5wnJQiGmc